VX3000闪测仪一键测量齿轮参数

2020-04-27

       过去人们需要用多种不同工具手动测量齿轮参数,如游标卡尺测量齿顶圆直径,公法线千分尺测量公法线长度等,费时费力,且存在人为误差,数据统计麻烦,效率很低。

       如今很多齿轮生产企业都使用VX3000系列闪测仪测量齿轮参数,完美解决了传统方法测量齿轮的难点和痛点。

 

   

 

       1.VX3000系列闪测仪在视野范围内整体成像,一键即可一次性测完所有尺寸,瞬间完成测量任务; 

       2.VX3000系列闪测仪自动对焦,自动识别测量部位,排除人为干扰,测量结果统一稳定;

       3.可同时在载物台上放置多个齿轮,软件自动识别,一次性测量出全部参数,大大提高了测量效率;

       4.一键自动生成检测报告,自动输出SPC分析报告,可输出统计值及控制图。

上一篇:测量应用|使用SJ5100光栅测长机校准三爪内径千分尺
下一篇:SuperView W3光学3D表面轮廓仪助力半导体智能制造